Avís Legal

Benvingut a la pàgina web de MOBLES JOAN PRAT

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació por aquesta pàgina WEB li dóna el rol d’ usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’ article 10 de la LLei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que MOBLES JOAN PRAT és un domini de la empresa MOBLES JOAN PRAT amb domicili social a Cal Fuster, s/nº de Joanetes, i amb telèfon 972690175.

La societat s’anomena MOBLES JOAN PRAT, S.A. amb CIF: A17086273 que figura inscrita en el Registro Mercantil número 2 de Girona, entrada 1928, Llibre 29, Foli 234, assentament 2005.

2- NORMAS D’UTILITZACIÓ

L’ Usuari es compromet a fer un uso adequat y lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment,  la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, inclosa la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat Intel·lectual o industrial, dels quals MOBLES JOAN PRAT és titular.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de recolzament i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’ accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides  per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

MOBLES JOAN PRAT no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

MOBLES JOAN PRAT no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, causades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Us indegut o inadequat del Lloc Web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’ usuari, en caso de provocar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Al mateix temps, l’usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars utilitzades amb la finalitat d’extreure dades  o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5– LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.